Leksykon

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ (określany również jako: współczynnik dyfuzji pary wodnej, przepuszczalność pary wodnej, przenikanie pary wodnej) jest bezwymiarowym wskaźnikiem określającym, ile razy większy jest opór dyfuzji warstwy materiału od oporu warstwy powietrza o tej samej grubości i w tych samych warunkach.

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - definicja

 

Wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej dla danego materiału określa ile razy jest on mniej paroprzepuszczalny od tej samej grubości warstwy powietrza w określonych normowo warunkach.

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej jest to wielkość stała dla poszczególnych rodzajów materiałów.

Aby porównać opór dyfuzji dwóch elementów budowlanych należy pomnożyć ich grubość [m] przez współczynnik µ dla każdego z tych elementów, czyli obliczyć dyfuzyjnie równoważną grubość powietrza sd dla danej warstwy przegrody.

Materiały o najlepszych właściwościach paroprzepuszczalności charakteryzują się współczynnikiem µ o wartości zbliżonej do 1 (np. wełna mineralna).

Materiały o bardzo dobrej paroprzepuszczalnosci takie jak np. beton komórkowy czy ceramika budowlana, mają współczynnik µ od 5 do 10. Klinkier ma współczynnik µ o wartości od 50 do 100. Izolacje paroszczelne mają µ od kilkudziesięciu do miliona.

Prawidłowo zaprojektowane i wykonane przegrody zewnętrzne powinny być tak ukształtowane, aby opór dyfuzyjny kolejnych warstw malał od wewnątrz do zewnątrz.

Wartości współczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej dla elementów murowych oraz zapraw murarskich i tynkarskich mogą być deklarowane przez producenta wyrobu na podstawie badań lub przyjmowane z normy EN 1745:2012 Załącznik A.

 

Przepuszczalność pary wodnej wybranych materiałów budowlanych

 

Tabela: Współczynniki oporu dyfuzyjnego pary wodnej dla wybranych materiałów budowlanych

Materiał budowlany

μ
Wełna mineralna 1
Elementy murowe ceramiczne, silikatowe, z betonu komórkowego 5/10
Elementy murowe wyłącznie z kruszywem pumeksowym 5/15

Elementy murowe z betonu kruszywowego i kamienia sztucznego (gęstości od 1600 kg/mdo 2100 kg/m3)

5/15
Elementy murowe z betonu kruszywowego i kamienia sztucznego (gęstość 2200 kg/m3) 30/100

Elementy murowe z betonu kruszywowego i kamienia sztucznego (gęstości od 2300 kg/m3 do 2400 kg/m3)

50/150
Korek 5/10
Styropian 30/250
Klinkier 50/100
Beton 70/150
Paroizolacje 10000/90000

 

Jeżeli są podawane dwie wartości (np. zapis 5/10) to oznacza, że materiał zachowuje się dyfuzyjne inaczej w zależności od tego, czy jest to dyfuzja do wewnątrz materiału, przyjmowanie wilgoci (niższa wartość), czy na zewnątrz materiału, oddawanie wilgoci w czasie suszenia (wyższa wartość).