Leksykon

Wskaźniki powierzchniowe, kubaturowe, powierzchniowo - kubaturowe

Wskaźniki powierzchniowe, kubaturowe i powierzchniowo - kubaturowe służą do liczbowego wyrażania parametrów związanych z funkcjonowaniem budynku. Wskaźniki te należy określać i obliczać zgodnie z aktuaną normą PN-ISO 9836:2015-12. Uzyskuje się je z pomiarów rzutów i przekrojów budynku, a ich jednostki wynikają z rodzaju obliczanego wskaźnika: m2, m3, m2/m2, m3/m3, m2/m3, m3/m2.

Wskaźniki powierzchniowe

 

Wskaźniki powierzchniowe są wielkościami poszczególnych rodzajów powierzchni oraz zależności pomiędzy różnymi rodzajami powierzchni. Przykładami wskaźników powierzchniowych są:

 

Powierzchnie

 • powierzchnia zabudowy
 • powierzchnia całkowita
 • powierzchnia całkowita kondygnacji
 • powierzchnia wewnętrzna kondygnacji
 • powierzchnia konstrukcji
 • powierzchnia kondygnacji netto
 • powierzchnia użytkowa
 • powierzchnia usługowo-techniczna
 • powierzchnia ruchu
 • powierzchnia obudowy budynku
  • powierzchnia posadowienia budynku
  • powierzchnia ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu
  • powierzchnia ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu 
  • powierzchnia dachu
    


Wzajemne proporcje powierzchni

 • powierzchnia całkowita kondygnacji / powierzchnia użytkowa
 • powierzchnia użytkowa podstawowa / powierzchnia użytkowa
 • powierzchnia całkowita kondygnacji / powierzchnia kondygnacji netto
 • powierzchnia wewnętrzna kondygnacji / powierzchnia użytkowa
 • powierzchnia ruchu / powierzchnia użytkowa
 • powierzchnia obudowy budynku / powierzchnia użytkowa
 • powierzchnia nieużyteczna ze względów funkcjonalnych / powierzchnia netto lub powierzchnia użytkowa

 

Wskaźniki kubaturowe

 

Wskaźniki kubaturowe są wielkościami określającymi poszczególne rodzaje kubatur oraz ustalają zależność pomiędzy nimi. Przykładami wskaźników kubaturowych są:

 

Do pomiarów i obliczeń

 • kubatura brutto
  • kubatura brutto budynków lub części budynków zamkniętych i przekrytych ze wszystkich stron
  • kubatura brutto budynków lub części budynków, które nie są zamknięte ze wszystkich stron na całej wysokości, lecz są przekryte
  • kubatura brutto budynków lub części budynków, które są ograniczone elementami budowli, lecz które nie są przekryte
 • kubatura netto
  • kubatura netto kondygnacji pełnych
  • kubatura netto kondygnacji poniżej poziomu terenu
  • kubatura netto kondygnacji niepełnych
 • kubatura netto nad powierzchnią wewnętrzną kondygnacji
 • kubatura netto nad powierzchnią użytkową
 • kubatura netto nad powierzchnią usługową
 • kubatura netto nad powierzchnią ruchu

 

Wzajemne proporcje kubatur

 • kubatura brutto / kubatura netto
 • kubatura netto kondygnacji pełnych / kubatura netto
 • kubatura netto kondygnacji poniżej poziomu terenu / kubatura netto
 • kubatura netto nad powierzchnią wewnętrzną kondygnacji / kubatura netto
 • kubatura netto nad powierzchnią wewnętrzną kondygnacji / kubatura brutto
 • kubatura netto nad powierzchnią użytkową / kubatura netto
 • kubatura netto nad powierzchnią użytkową / kubatura brutto

 

Wskaźniki powierzchniowo- kubaturowe

 

Przykładami zależności pomiędzy wskaźnikami powierzchniowo- kubaturowymi są:

 

Proporcje kubatur do powierzchni

 • Kubatura brutto / powierzchnia całkowita kondygnacji
 • Kubatura brutto / powierzchnia kondygnacji netto
 • Kubatura netto / powierzchnia całkowita kondygnacji
   

Proporcje powierzchni do kubatur

 • Powierzchnia obudowy budynku / kubatura brutto
 • Powierzchnia obudowy budynku / kubatura netto nad powierzchnią użytkową

 


 

Normy i przepisy budowlane