Leksykon

Woda w mieszance betonowej

Woda, jako trzeci, niezbędny składnik mieszanki betonowej, nazywana jest wodą zarobową. Woda zarobowa w przygotowaniu mieszanki betonowej jest niezbędna do procesu hydratacji cementu, a także do nadania jej odpowiedniej konsystencji i urabialności.

Woda zarobowa w mieszance betonowej

 

Jako wodę zarobową można stosować każdą wodę zdatną do picia. Zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie, mogą między innymi wpływać na proces wiązania cementu, a tym samym na wytrzymałość, trwałość i inne właściwości stwardniałego betonu.

 

Całkowita zawartość wody jest to woda dodana do mieszanki betonowej oraz  woda już zawarta w kruszywie i znajdująca się na jego powierzchni, a także woda w domieszkach i dodatkach zastosowanych w postaci zawiesin, jak również woda wynikająca z dodania lodu lub naparzania.

 

Efektywna zawartość wody jest  to różnica pomiędzy całkowitą ilością wody w mieszance betonowej, a ilością wody zaabsorbowaną przez kruszywo.

 

Współczynnik w/c (woda/cement)

 

Współczynnik w/c (woda/cement) jest to stosunek zawartości masy wody do zawartości masy cementu w mieszance betonowej.

Obniżenie wskaźnika w/c pozwala na uzyskanie wyższej wytrzymałości betonu, przy tej samej zawartości cementu.

Zwiększenie ilości wody w mieszance betonowej przy niezmienionej ilości cementu, czyli podwyższenie wskaźnika w/c, powoduje znaczące obniżenie jego wytrzymałości oraz właściwości użytkowych (zwiększona nasiąkliwość, obniżone mrozoodporność i szczelność). Im więcej w mieszance betonowej jest wody, która nie zostanie związana chemicznie, tym większa porowatość betonu.

 


PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność


 

Normy i przepisy budowlane