Właściwości ogniowe

Właściwości ogniowe to zachowanie się materiału lub elementu budowlanego w określonych warunkach ogniowych (poddanych zdefiniowanemu działaniu ognia). Właściwościami ogniowymi są odporność ogniowa i reakcja na ogień.

Właściwości ogniowe nazywane są również charakterystykami ogniowymi.

 


locja.pl 3 lipca 2017
Normy i przepisy budowlane:
Logowanie
Normy i przepisy budowlane
Nasi autorzy