Leksykon

Właściwości ogniowe

Właściwości ogniowe to zachowanie się materiału lub elementu budowlanego w określonych warunkach ogniowych (poddanych zdefiniowanemu działaniu ognia). Właściwościami ogniowymi są odporność ogniowa i reakcja na ogień.

Właściwości ogniowe nazywane są również charakterystykami ogniowymi.

 


Normy i przepisy budowlane