Leksykon

Właściwości odkształceniowe muru. Rozszerzalność pod wpływem temperatury

Miarą odkształcalności termicznej konstrukcji jest współczynnik liniowej odkształcalności termicznej, czyli wielkość jednostkowego odkształcenia przy zmianie temperatury o 1˚K. Zmiany temperatury i ich wielkości, mogą wynikać ze zmian atmosferycznych, z usytuowania względem stron świata, stopnia osłonięcia ścian od wpływu promieniowania słonecznego czy też działania wiatru, ze sposobu użytkowania budynku, sposobu, rodzaju i koloru wykończenia powierzchni zewnętrznych.

Zgodnie z EN 1996-1-1 współczynnik liniowej odkształcalności termicznej powinien być określany na podstawie badań. Wyniki mogą pochodzić z badań dla danego przedsięwzięcia lub z bazy danych. W EN 1996-1-1 w tablicy w pkt 3.7.4 podano zakresy wartości współczynnika liniowej odkształcalności termicznej αt, 10-6/K dla poszczególnych rodzajów elementów murowych np.

 

Współczynnik liniowej odkształcalności termicznej

  • ceramika -  4 do 8
  • silikaty -      7 do 11
  • beton kruszywowy -                                    6 do 12
  • beton na kruszywach lekkich -                 6 do 12
  • autoklawizowany beton komórkowy -     7 do 9

 


 

Normy i przepisy budowlane