Leksykon

Właściwości odkształceniowe muru. Pełzanie

Pełzanie jest to powolny przyrost odkształceń materiału / elementu konstrukcji na skutek stałego w czasie naprężenia. Przyczyną jest działanie stałych, długotrwałych obciążeń, mniejszych od granicy sprężystości muru.
Pełzanie jest zależne od rodzaju elementów murowych i zaprawy, wilgotności środowiska oraz wymiarów elementu. Pełzanie zachodzi w warunkach swobodnych odkształceń elementu przy długotrwałym działaniu obciążenia.

Współczynnik pełzania

 

Zgodnie z EN 1996-1-1 współczynnik pełzania powinien być określany na podstawie badań. Wyniki mogą pochodzić z badań dla danego przedsięwzięcia lub z bazy danych. W EN 1996-1-1 w tablicy w pkt 3.7.4 podano zakresy wartości współczynnika pełzania Φ dla poszczególnych rodzajów elementów murowych np.

 

Współczynniki pełzania wybranych materiałów budowlanych

Przykładowe współczynniki pełzania:

  • ceramika - 0,5 do 1,5
  • silikaty -     1,0 do 2,0
  • beton kruszywowy -                                    1,0 do 2,0
  • beton na kruszywach lekkich -                 1,0 do 3,0
  • autoklawizowany beton komórkowy -     0,5 do 1,5

 

Końcowa wartość współczynnika pełzania Φ = εc∞ / εel, gdzie ec∞ jest końcową wartością odkształceń wynikających z pełzania muru, a εel = σ / E.  

 


 

Normy i przepisy budowlane