Leksykon

Właściwości odkształceniowe muru

Właściwości odkształceniowe muru zdefiniowane w normie EN 1996-1-1 (Eurokod 6) można wykorzystywać do projektowania konstrukcji murowych.

Właściwości odkształceniowych konstrukcji murowych opisują zdolność muru do odkształcania się pod wpływem różnych czynników, do których zalicza się m.in. obciążenia (zależność naprężenie – odkształcenie, pełzanie przy obciążeniach działających długotrwale), oddziaływanie wilgoci powodującej skurcz lub pęcznienie, odkształcenia liniowe pod wpływem zmian temperatury.

Każdej z tych właściwości poświęciliśmy odrębny artykuł.

 

Do właściwości odkształceniowych muru zalicza się zgodnie z normą EN 1996-1-1:

 


 

Normy i przepisy budowlane