Leksykon

Wielkości akustyczne określające właściwości budynku

Zgodnie z EN 12354-1 właściwości akustyczne budynku określone są następującymi wielkościami:

  • Izolacyjność akustyczna właściwa przybliżona R’,
  • Wzorcowa różnica poziomów Dn,T,
  • Znormalizowana różnica poziomów Dn,

Jako wartość podstawową przyjmuje się izolacyjność akustyczną właściwą przybliżoną R’.

Powyższe wielkości są ze sobą powiązane następującymi zależnościami:

 

 

 

 

gdzie: 

V  – objętość pomieszczenia odbiorczego [m3];

Ao – pole powierzchni dźwiękochłonnej odniesienia równa 10 m2;

To – czas pogłosu odniesienia (dla pomieszczeń mieszkalnych równy 0,5 s);

Ss – powierzchnia przegrody (elementu budynku) [m2].

 


 

Normy i przepisy budowlane