Leksykon

Widmowe wskaźniki adaptacyjne

Widmowy wskaźnik adaptacyjny jest to wartość [dB], którą należy dodać do jednoliczbowego wskaźnika ważonego (np. Rw), aby uwzględnić charakterystyki poszczególnych widm hałasu.
W PN-EN ISO 717-1 określono dwa widmowe wskaźniki adaptacyjne: C i Ctr .

Widmowy wskaźnik adaptacyjny C (dla widma nr 1) jest przyporządkowany następującym źródłom hałasu:

 • hałas bytowy (rozmowa, muzyka, radi, tv);
 • zabawa dzieci;
 • ruch kolejowy ze średnią i dużą prędkością;
 • ruch na drodze szybkiego ruchu (prędkość > 80 km/h);
 • samoloty odrzutowe w małej odległości;
 • zakłady przemysłowe emitujące głównie hałas średnio i wysokoczęstotliwościowy.

 

Widmowy wskaźnik adaptacyjny Ctr (dla widma nr 2) jest przyporządkowany następującym źródłom hałasu:

 • ruch uliczny miejski;
 • ruch kolejowy z małymi prędkościami;
 • śmigłowce.
 • samoloty odrzutowe w dużej odległości;
 • muzyka dyskotekowa;
 • zakłady przemysłowe emitujące głównie hałas nisko i średnioczęstotliwościowy.

 


 

Normy i przepisy budowlane