Leksykon

Wapno powietrzne

Zgodnie z normą PN-EN 459-1 wapno powietrzne jest to wapno budowlane, które wiąże i twardnieje na powietrzu, po zarobieniu wodą. Aby ta reakcja mogła nastąpić niezbędna jest obecność dwutlenku węgla (ditlenku węgla) znajdującego się w powietrzu.

Wapno powietrzne może być:

  • wapnem powietrznym wapniowym (oznaczone.: CL), jeżeli do jego produkcji zostały wykorzystane czyste wapienie, zawierające tlenek wapnia CaO i/lub wodorotlenek wapnia Ca(OH)2;
  • wapnem powietrznym dolomitowym (ozn.: DL), jeżeli zostało wypalone z wapieni dolomitowych zawierających głównie tlenek wapnia i magnezu CaO + MgO i/lub wodorotlenek wapnia i magnezu Ca(OH)2 + Mg(OH)2.

 

Oba rodzaje wapna nie zawierają dodatków hydraulicznych i pucolanowych.

Zgodnie z normą PN-EN 459-1 zarówno wapno wapniowe jak i dolomitowe, może być palone (niegaszone) lub hydratyzowane (gaszone/suchogaszone). Wapno dolomitowe może być dodatkowo wapnem półhydratyzowanym.

 

Wapno powietrzne palone (ozn.: Q) może być w proszku (mielone) lub w kawałkach (w bryłach).

 

Wapno powietrzne hydratyzowane może być w proszku (ozn.: S) lub jako ciasto wapienne (ozn.: S PL) lub jako mleko wapienne/zawiesina (ozn.: S ML)

 

Wapno powietrzne dolomitowe półhydratyzowane jest w proszku (ozn.: S1).

W Polsce oferowane jest wapno powietrzne wapniowe.

 

Zastosowanie wapna powietrznego

Wapno powietrzne jest stosowane zarówno w budownictwie, jak i w inżynierii wodnej, między innymi do wykonywania zapraw, produkcji elementów budowlanych i jako samodzielne wyroby.

Wapno powietrzne po zarobieniu i zmieszaniu z wodą (w określony sposób i określonych proporcjach) tworzy masę, która na powietrzu, w reakcji z ditlenkiem węgla powoli wiąże i twardnieje.

Wapno w zaprawie poprawia jej urabialność (płynność i wnikanie) oraz zatrzymuje w niej wodę. Węglan wapnia, który powstaje podczas karbonatyzacji hydratów w kontakcie z atmosferycznym ditlenkiem węgla kształtuje wytrzymałość i poprawia trwałości zapraw zawierających wapno budowlane.

 

Właściwości wapna powietrznego jakie producent powinien deklarować w deklaracji właściwości użytkowych na podstawie PN-EN 459-1 zał. ZA wyszczególnione zostały przy omówieniu wapna budowlanego.

 

Rodzaje wapna powietrznego

Tablica: Rodzaje wapna powietrznego dostępne w Polsce

 

Wapno powietrzne

Wapno wapniowe CL

Wapno palone (niegaszone) Q

Wapno hydratyzowane (gaszone)

- w proszku (mielone)

- w kawałkach (w bryłach)

S - w proszku (mielone)

S PL - ciasto wapienne

S ML - mleko wapienne