Leksykon

Wapno o właściwościach hydraulicznych

Zgodnie z PN-EN 459-1 wapno o właściwościach hydraulicznych jest to wapno budowlane, które składa się głównie z wodorotlenku wapnia, krzemianów wapnia i glinianów wapnia. Po zmieszaniu z wodą wiąże i twardnieje zarówno na powietrzu jak i pod wodą. Częścią procesu twardnienia jest reakcja z ditlenkiem węgla znajdującym się w atmosferze.

Wapno o właściwościach hydraulicznych (wapno hydrauliczne) jest to spoiwo o charakterze pośrednim między wapnem powietrznym, a cementem portlandzkim i było określane nazwą zwyczajową cement romański. Jego produkcja różni się od produkcji typowych cementów. Otrzymywane jest z margli lub wapieni marglistych w których składnikiem podstawowym jest węglan wapnia CaCO3 i zawierających od 6 do 20% domieszek gliniastych lub wapieni krzemiankowych. Po wypaleniu w temperaturze od 900 do 1100 °C, jest gaszone niewielką ilością wody (na sucho) i mielone. Ma kolor szary przechodzący w żółty, a dostarczane jest w postaci proszku (mielone).

 

Rodzaje wapna o właściwościach hydraulicznych

Wapno o właściwościach hydraulicznych, zgodnie z PN-EN 459-1 dzieli się na:

  • wapno według przepisu (ozn. FL);
  • wapno hydrauliczne naturalne (ozn. NHL);
  • wapno hydrauliczne (ozn. HL).

 

Wapno hydrauliczne naturalne jest to wapno wypalane z surowców naturalnych.

 

Wapno hydrauliczne (nazywane również sztucznym wapnem hydraulicznym) otrzymywane jest z wypalenia zmielonego wapienia z dodatkami gliniastymi i krzemionkowymi. Zawiera wodorotlenek wapniowy, krzemiany wapnia i gliniany wapnia.

 

Wapno według przepisu

Zgodnie z PN-EN 459-1 producent może wprowadzić do obrotu wapno według przepisu. W załączniku do tej normy określono jakie są główne i drugorzędne składniki oraz dodatki, których zawartość powinien zadeklarować producent. Podano również znormalizowany sposób oznaczenia wapna według przepisu.

 

Podstawową właściwością wapna hydraulicznego jest to, że wiąże również pod wodą. Zaprawy wykonywane z wapna hydraulicznego charakteryzują się odpornością na działanie wody, ale mają jednocześnie niską wytrzymałość. Stosowane są jako zaprawy murarskie, do murów fundamentowych i tynków narażonych na zawilgocenie, do betonów o niewielkiej wytrzymałości oraz do produkcji farb. Wapno hydrauliczne można stosować w pomieszczeniach wilgotnych. Właściwości wapna hydraulicznego można dodatkowo poprawić przez dodatek pucolan lub materiałów hydraulicznych.