Leksykon

Użytkowanie wewnętrznych urządzeń do usuwania odpadów i nieczystości stałych

Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów i nieczystości stałych powinny w okresie ich użytkowania zapewniać możliwość usuwania odpadów i nieczystości stałych, których jakość i wymiary odpowiadają wymaganiom określonym w instrukcji użytkowania tych urządzeń.

Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów i nieczystości stałych oraz pomieszczenia, w których one się znajdują, należy utrzymywać w stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym zapewniającym ich pełną sprawność techniczną i przydatność do użytkowania.

 

W okresie użytkowania urządzeń do usuwania odpadów i nieczystości stałych należy zapewniać:

  1. drożność urządzeń,
  2. utrzymanie wymaganego stanu technicznego i higieniczno-sanitarnego urządzeń i pomieszczeń, w których one się znajdują,
  3. przestrzeganie instrukcji użytkowania tych urządzeń,
  4. w razie uzasadnionej potrzeby – kontrolę stanu technicznego tych urządzeń.

 


rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych - § 36 - 38


 

Normy i przepisy budowlane