Leksykon

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

Ustawa określa zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach, prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków oraz opracowania krajowego planu działań mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii.

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków jest przeniesieniem i przystosowaniem prawa polskiego do części dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

 

Wcześniej zagadnienia związane ze świadectwami charakterystyki energetycznej i kontrolą systemów ogrzewania i klimatyzacji były uregulowane w ustawie – Prawo budowlane. Wraz z wejściem w życie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków zostały uchylone odpowiednie przepisy ustawy Prawo budowlane.

 


 

Normy i przepisy budowlane