Leksykon

Udostępnianie deklaracji właściwości użytkowych na stronie internetowej

Podmioty gospodarcze mogą udostępnić deklaracje właściwości użytkowych (DoP) oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych (KDWU) na stronie internetowej, na zasadzie odstępstwa od art. 7 ust. 1 rozporządzenia 305/2011. Na żądanie odbiorcy - również ustne - podmiot gospodarczy ma obowiązek dostarczenia DoP lub KDWU w formie papierowej.

Warunki udostępniania deklaracji właściwości użytkowych na stronie internetowej

 

Podmioty gospodarcze mogą udostępnić kopie deklaracji właściwości użytkowych  (DoP) oraz krajowych deklaracji właściwości użytkowych (KDWU) na stronie internetowej, pod warunkiem spełnienia poniższych zasad:
 

  1. zapewnienie, aby zawartość DoP i KDWU nie była zmieniana po jej udostępnieniu na stronie internetowej;
  2. zapewnienie takiego monitorowania i utrzymania strony internetowej, na której zostały udostępnione DoP i KDWU sporządzone dla wyrobów budowlanych, aby zarówno strona internetowa, jak i DoP oraz KDWU były stale dostępne dla odbiorców wyrobów budowlanych;
  3. zapewnienie, aby DoP i KDWU były dostępne dla odbiorców wyrobów budowlanych nieodpłatnie, przez okres 10 lat od dnia wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu;
  4. przekazanie odbiorcom wyrobów budowlanych instrukcji dotyczących dostępu do strony internetowej oraz DoP i KDWU, sporządzonych dla takich wyrobów i dostępnych na tej stronie;
     

w przypadku KDWU producent jest zobowiązany wskazać w informacji towarzyszącej oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem budowlanym adres strony internetowej, na której KDWU jest udostępniona.

 


 

Normy i przepisy budowlane