Leksykon

Uczestnicy procesu budowlanego

Zgodnie z ustawą prawo budowlane uczestnikami procesu budowlanego są inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant i kierownik budowy lub kierownik robót.

Uczestnicy procesu budowlanego są odpowiedzialni za prawidłowy jego przebieg. 

Przepisy określają obowiązki i uprawnienia każdego z uczestników procesu budowlanego począwszy od projektowania, uzyskania niezbędnych pozwoleń, poprzez organizację i prawidłowy przebieg budowy, na oddaniu do użytkowania kończąc.

 


ustawa prawo budowlane - art. 17


 

Normy i przepisy budowlane