Leksykon

Tynki – definicja i rodzaje tynków

opis obrazka

Tynki są to powłoki ze stwardniałej masy tynkarskiej przygotowanej na budowie lub fabrycznie. Pełnią funkcje dekoracyjne, ochronne, a także specjalne. Nadają powierzchniom ścian, stropów i innych elementów budowlanych ostateczny wygląd i kształt.

Tynki można klasyfikować wg różnych kryteriów, najczęściej są to:

 

Rodzaje tynków ze względu na miejsce zastosowania:

 

 • tynk zewnętrzny (elewacyjny),
 • tynk wewnętrzny.


Podział tynków ze względu na sposób przygotowania masy tynkarskiej:

 

 • przygotowywane w całości na budowie,
 • przygotowywane z suchych mieszanek zarabianych wodą na budowie,
 • gotowe masy tynkarskie.


Podział tynków ze względu na sposób nanoszenia:

 

 • nakładane ręcznie,
 • mechanicznie (tynki maszynowe).


Podział tynków ze względu na sposób wykonania i wygląd powierzchni zewnętrznej:

 

tynki jednowarstwowe:

 • surowe ściągane packą,
 • surowe albo rapowane,
 • surowe pędzlowane,
 • surowe wygładzane kielnią.

tynki dwuwarstwowe 

Tynki dwuwarstwowe składają się z warstwy dolnej- obrzutki oraz warstwy wierzchniej- narzutu,

tynki trójwarstwowe 

Tynki trójwarstwowe składają się z obrzutki, narzutu oraz trzeciej warstwy zwanej gładzią:

 • zwykłe,
 • szlachetne,
 • specjalne.


Podział tynków ciągnionych (wykonywanych przy pomocy wzorników):

 

tynki zwykłe:

 • tynki pospolite,
 • tynki surowe,
 • tynki doborowe.

tynki szlachetne:

 • zmywalne,
 • kamieniarskie,
 • cyklinowane,
 • nakrapiane,
 • sgraffiro.

tynki specjalne:

 • ciepłochronne,
 • wodoszczelne,
 • zabezpieczające przed promieniowaniem.

 

Suche mieszanki tynkarskie - klasyfikacja

Oddzielne klasyfikuje się suche mieszanki tynkarskie. Można je podzielić w zależności od:

 • przeznaczenia,
 • gęstości objętościowej tynku,
 • ilości warstw tynku,
 • rodzaju wypełniacza,  
 • wytrzymałości wyprawy na ściskanie,
 • wartości współczynnika przewodzenia ciepła (zaprawy ciepłochronne).