Leksykon

Tymczasowy obiekt budowlany

opis obrazka

Tymczasowy obiekt budowlany jest przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem.

Definicja tymczasowego obiektu budowlanego zamieszczona została w Ustawie Prawo budowlane w art. 3 ust.5.

 

Przykłady tymczasowych obiektów budowlanych

 

W ustawie wymienione zostały przykłady tymczasowych obiektów budowlanych jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, przenośne wolno stojące maszty antenowe.

Przenośne wolno stojące maszty antenowe zostały dodane do listy tymczasowych obiektów budowlanych z datą 25. 10. 2019r.

 


ustawa prawo budowlane - art. 3.5


 

Normy i przepisy budowlane