Leksykon
2hasła
 Budynek i jego otoczenie

Rodzaje ścian działowych

Ściany działowe można klasyfikować w różny sposób, biorąc pod uwagę ich cechy i właściwości:

  • ze względu na konstrukcję;
  • ze względu na ciężar;
  • ze względu na mobilność;
  • ze względu na sposób połączenia z konstrukcją.

 

 Budynek i jego otoczenie

Ściany działowe

Ściany działowe są wewnętrznymi ścianami wypełniającymi. Ich podstawową funkcją jest podział powierzchni przeznaczonej najczęściej dla jednego użytkownika (mieszkania, biura) na mniejsze pomieszczenia.