Leksykon
2hasła
 Budowlane ABC

Rusztowanie

Definicję rusztowań roboczych, ochronnych i systemowych można znaleźć w Rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

 Budowlane ABC

BHP podczas pracy na rusztowaniach i ruchomych podestach roboczych

Wymagania bhp, jakie powinny być spełnione podczas pracy na rusztowaniach i ruchomych podestach roboczych określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.