Leksykon
2hasła
 Materiały budowlane

Prefabrykowane elementy i wyroby betonowe

Zgodnie z normą PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność należy odróżniać element prefabrykowany od wyrobu prefabrykowanego.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Technologia prefabrykowana - definicja

W Polsce technologia prefabrykowana stosowana jest obecnie głównie w budownictwie obiektów o dużych kubaturach takich jak hale przemysłowe, magazyny, obiekty handlowe, parkingi. W budownictwie mieszkaniowym, głównie z uwagi na złą opinię dawnych systemowych rozwiązań budownictwa wielkopłytowego, technologia ta jest stosowana sporadycznie.