Leksykon
1hasło
 Materiały budowlane

Ciepło właściwe

Ciepło właściwe materiału (c) określa jaką ilość energii cieplnej należy dostarczyć, aby zwiększyć (lub zmniejszyć) temperaturę jednego kilograma (1 kg) tego materiału o 1ºK.