Leksykon
3hasła
 Materiały budowlane

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ (określany również jako: współczynnik dyfuzji pary wodnej, przepuszczalność pary wodnej, przenikanie pary wodnej) jest bezwymiarowym wskaźnikiem określającym, ile razy większy jest opór dyfuzji warstwy materiału od oporu warstwy powietrza o tej samej grubości i w tych samych warunkach.

 Materiały budowlane

Dyfuzyjnie równoważna grubość powietrza

Dyfuzyjnie równoważna grubość powietrza (ekwiwalentna dyfuzyjnie grubość powietrza, zastępczy opór dyfuzyjny, porównawczy opór dyfuzyjny, grubość warstwy powietrza równoważna dyfuzji pary wodnej) sd [m] określa grubość warstwy nieruchomego powietrza o oporze dyfuzyjnym pary wodnej równym oporowi warstwy danego materiału o grubości d [m].

 Materiały budowlane

Przepuszczalność pary wodnej

Przepuszczalność (dyfuzja) pary wodnej przez materiały budowlane określa szczelność tych materiałów. Dyfuzja pary wodnej powodowana jest różnicą ciśnień pary wodnej po obu stronach przegrody. Różne wartości ciśnienia pary wodnej wynikają z różnic temperatury i wilgotności względnej powietrza. Para przemieszcza się od strony wyższego ciśnienia (wyższa temperatura) w kierunku niższego ciśnienia (niższa temperatura).