Leksykon
1hasło
 Budynek i jego otoczenie

Okładzina

Okładzina jest to rozwiązanie konstrukcyjno - materiałowe stosowane do pokrywania zewnętrznych (okładzina zewnętrzna) lub wewnętrznych (okładzina wewnętrzna) powierzchni ścian. Głównym jej zadaniem jest zabezpieczanie elementów budynku przed wpływem czynników atmosferycznych, pełni również rolę dekoracyjną.