Leksykon
3hasła
 Budowlane ABC

Aneks kuchenny - definicja

Aneks kuchenny to część pomieszczenia mieszkalnego służąca do przygotowywania posiłków.

 Budowlane ABC

Lokal mieszkalny - definicja

Lokal mieszkalny to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb, wraz z innymi pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, lub też budynek mieszkalny, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny, jeżeli taki dom lub lokal posiada odrębne wejście z zewnątrz budynku lub z klatki schodowej.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Użytkowanie lokali mieszkalnych

Lokal mieszkalny powinien być użytkowany w sposób zapewniający:
1. zachowanie wymogów bezpieczeństwa;
2. utrzymanie wymaganego stanu technicznego;
3. utrzymanie stanu higieniczno-sanitarnego określonego przepisami;
4. prawidłowe funkcjonowanie wspólnych instalacji i urządzeń znajdujących się
    w tym lokalu.