Leksykon
4hasła
 Materiały budowlane

ETICS - Złożone systemy izolacji cieplnej

Terminem ETICS (ang. Esternal Thermal Insulation Composite System) określane są złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi, stosowane zarówno do docieplania ścian istniejących jak i ocieplenia ścian nowo wznoszonych budynków. Systemy ETICS przewidziane są do stosowania na zewnętrznych ścianach budynków, od strony zewnętrznej.

 Materiały budowlane

Wełna mineralna

Wełna mineralna (ang. MineralWool, skrót MW) skalna lub szklana jest naturalnym materiałem izolacyjnym o strukturze włóknistej. Wełna mineralna skalna, produkowana jest głównie z bazaltu, wełna mineralna szklana z piasku kwarcowego i stłuczki szklanej.

 Materiały budowlane

Styropian EPS

Styropian (ang. ExpandedPolyStyrene, skrót EPS) - polistyren ekspandowany jest tworzywem sztucznym otrzymywanym poprzez spienienie (podgrzanie parą wodną) granulek polistyrenu. Pod wpływem temperatury granulki powiększają swoją objętość, w jego porach gromadzi się powietrze, które stanowi około 98% objętości materiału. Na ostateczną gęstość materiału ma wpływ ciśnienie pary oraz czas spieniania. Występuje w postaci płyt, kształtek i granulatów. 

 Materiały budowlane

Polistyren ekstrudowany (XPS)

Polistyren ekstrudowany (ang. eXtrudedPolyStyrenefoam - ekstrudowana pianka polistyrenowa, skrót XPS) jest materiałem o jednorodnej strukturze z gładką powierzchnią.