Leksykon
3hasła
 Materiały budowlane

Odpowiednia dokumentacja techniczna

Odpowiednia dokumentacja techniczna jest to dokumentacja, na podstawie której producent uzasadnia deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego w przypadkach określonych w art. 36 rozporządzenia 305/2011 (CPR).

 Materiały budowlane

Zasadnicze charakterystyki i właściwości użytkowe wyrobu budowlanego

Zasadnicze charakterystyki to cechy wyrobu budowlanego, określone w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych, odnoszące się do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych.

 Materiały budowlane

Wyroby dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym

Wyroby dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym produkowane są jednostkowo w nieseryjnym procesie produkcyjnym, na podstawie specjalnego zlecenia oraz wbudowywane w jednym określonym obiekcie budowlanym.