Leksykon
13haseł
 Fazy życia obiektu budowlanego

Cyfrowa książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego zawiera informacje na temat zdarzeń dotyczących obiektu budowlanego od momentu przystąpienia do jego użytkowania do dnia zakończenia jego rozbiórki, takich jak wyniki kontroli okresowych, wykonane roboty budowlane czy sporządzone opinie techniczne i ekspertyzy.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego jest podstawowym dokumentem każdego obiektu budowlanego, przeznaczonym do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu

 Fazy życia obiektu budowlanego

Kontrola okresowa budynków mieszkalnych

Obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych w porze wiosennej nakłada Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Użytkowanie instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym

Warunki użytkowania instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych zasilanej gazem płynnym określono Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Plan robót remontowych budynku mieszkalnego

Ogólne zasady opracowania planu robót remontowych budynku mieszkalnego określone zostały Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Użytkowanie instalacji elektrycznej

Instalacja elektryczna powinna w okresie jej użytkowania zapewniać możliwość bezpiecznego korzystania z odbiorników energii elektrycznej, zgodnego z ich przeznaczeniem i warunkami założonymi w projekcie tej instalacji.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Użytkowanie instalacji i urządzeń gazowych

Instalacja gazowa powinna w okresie jej użytkowania zapewniać możliwość bezpiecznego korzystania z urządzeń gazowych, zgodnego z warunkami założonymi w projekcie tej instalacji.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Użytkowanie instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania

Instalacja i urządzenia centralnego ogrzewania w okresie ich użytkowania powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym we wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach właściwe temperatury określone Polską Normą.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Użytkowanie instalacji wodociągowej

Instalacja wodociągowa powinna w okresie jej użytkowania zapewniać możliwość dostarczenia wody do wszystkich punktów czerpalnych w budynku mieszkalnym, zgodnie z warunkami jej użytkowania założonymi w projekcie tej instalacji.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Użytkowanie instalacji ciepłej wody użytkowej

Instalacja ciepłej wody użytkowej powinna, w okresie jej użytkowania, zapewniać możliwość dostarczania wody, o temperaturze określonej przepisami, do punktów czerpalnych, zgodnie z warunkami jej użytkowania założonymi w projekcie.