Leksykon
3hasła
 Materiały budowlane

Beton zwykły - definicja

Beton zwykły jest to beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m3 oraz nie większej niż 2600 kg/m3.

 Materiały budowlane

Beton

Beton jest to materiał budowlany produkowany ze spoiwa cementowego, kruszyw (zwykłych i lekkich oraz grubych i drobnych) i wody, może zawierać domieszki i dodatki oraz pigmenty barwiące, jak również inne zawarte w nich lub dodawane sukcesywnie w procesie wytwarzania materiały. Beton uzyskuje swe właściwości w wyniku hydratacji cementu.

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN 15435 Pustaki szalunkowe z betonu zwykłego i lekkiego. Cechy wyrobu i właściwości użytkowe

Norma EN 15435 jest normą zharmonizowaną. Określono w niej charakterystyki i wymagania dotyczące właściwosci użytkowych niekonstrukcyjnych pustaków szalunkowych. Są one wykorzystywane, jako szalunek tracony, do wykonywania wszystkich rodzajów ścian wraz ze ścianami działowymi. Pustaki mogą być wykonywane z betonu na kruszywie zwykłym i/lub lekkim. Pustaki mogą być łączone pomiędzy sobą w płaszczyznach poziomych lub pionowych, przy pomocy zaprawy lub na sucho. Po wymurowaniu pustaki należy wypełnić betonem lub zaprawą. Nie przewiduje się ich stosowania bez wypełnienia zaprawą lub betonem. Norma nie dotyczy elementów murowych objetych normą PN-EN 771-3.