Leksykon

Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych

Mieszkanie w budynku wielorodzinnym powinno spełniać wymagania dotyczące pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, oraz wymagania odnośnie możliwości przewietrzania mieszkania, wielkości i funkcjonalności pomieszczeń wewnątrz mieszkania, szerokości pomieszczeń.

Mieszkanie, z wyjątkiem jedno- i dwupokojowego, powinno być przewietrzane na przestrzał lub narożnikowo. Nie dotyczy to mieszkania w budynku podlegającym przebudowie, a także mieszkania wyposażonego w wentylację mechaniczną o działaniu ciągłym wywiewną lub nawiewno-wywiewną.

 

Mieszkanie, oprócz pomieszczeń mieszkalnych, powinno mieć kuchnię lub aneks kuchenny, łazienkę, ustęp wydzielony lub miskę ustępową w łazience, przestrzeń składowania, miejsce umożliwiające zainstalowanie automatycznej pralki domowej oraz przestrzeń komunikacji wewnętrznej.

W budynku mieszkalnym wielorodzinnym w łazienkach powinno być możliwe zainstalowanie wanny lub kabiny natryskowej, umywalki, miski ustępowej (jeżeli nie ma ustępu wydzielonego). Sposób zagospodarowania i rozmieszczenia urządzeń sanitarnych powinien zapewniać do nich dogodny dostęp. Ustęp wydzielony należy wyposażyć w umywalkę

Pomieszczenie mieszkalne, kuchnia oraz aneks kuchenny powinny mieć bezpośrednie oświetlenie światłem dziennym.

 

W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza się stosowanie kuchni bez okien lub aneksu kuchennego połączoną z przedpokojem, pod warunkiem zastosowania co najmniej wentylacji:

  1. grawitacyjnej - w przypadku kuchni elektrycznej,
  2. mechanicznej wywiewnej - w przypadku kuchni gazowej.

 

W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza się stosowanie aneksu kuchennego w pokoju przeznaczonym na pobyt dzienny pod warunkiem zastosowania w tym aneksie wentylacji.

W przypadku zastosowania okapu kuchennego w kuchni lub aneksie kuchennym, należy zapewnić podłączenie tego okapu do odrębnego przewodu kominowego.

 

Mieszkanie powinno mieć powierzchnię użytkowa nie mniejszą niż 25 m2.

 

Kształt i wymiary przedpokoju powinny umożliwiać przeniesienie chorego na noszach oraz wykonanie manewru wózkiem inwalidzkim w miejscach zmiany kierunku ruchu.

Korytarze stanowiące komunikację wewnętrzną w mieszkaniu powinny mieć szerokość w świetle co najmniej 1,2 m, z dopuszczeniem miejscowego zwężenia do 0,9 m na długości korytarza nie większej niż 1,5 m.

Powyższe wymagania zawarte w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązują od 1 stycznia 2018r.

 


Wcześniej obowiązujące zapisy, które utraciły ważność.

 

W budynku mieszkalnym wielorodzinnym w łazienkach powinno być możliwe zainstalowanie automatycznej pralki domowej, a także usytuowanie pojemnika na brudną bieliznę.

W budynku wielorodzinnym szerokość w świetle ścian pomieszczeń powinna wynosić co najmniej (patrz tabela Nr 1):

 

Tabela Nr 1 Szerokość pomieszczeń w świetle ścian, w budynku wielorodzinnym

pokoju sypialnego przewidzianego dla jednej osoby

2,2 m

pokoju sypialnego przewidzianego dla dwóch osób

2,7 m

kuchni w mieszkaniu jednopokojowym

1,8 m

kuchni w mieszkaniu wielopokojowym

2,4 m

 

W mieszkaniu co najmniej jeden pokój powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 16 m2.

Wprowadzono zapis precyzujący minimalną powierzchnię użytkową mieszkania - 25 m2.

 


rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  - § 90 - 95


 

Normy i przepisy budowlane