Leksykon

Substancje niebezpieczne

Do czasu udostępnienia zharmonizowanych europejskich metod badań, weryfikację i deklarację uwalniania substancji niebezpiecznych powinno się wykonywać  z uwzględnieniem krajowych przepisów obowiązujących w miejscu stosowania.

Przepisy krajowe dotyczące substancji niebezpiecznych mogą wymagać przeprowadzenia weryfikacji i deklaracji wielkości uwalnianych częściowych zawartości substancji niebezpiecznych w wyrobach  budowlanych.
 

Informacyjna baza danych zawierająca europejskie i krajowe przepisy dotyczące substancji niebezpiecznych jest dostępna na stronie internetowej dotyczącej budownictwa, na portalu EUROPA: http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/.