Leksykon
2hasła
 Materiały budowlane

Prace związane z usuwaniem wyrobów i odpadów zawierających azbest

Prawo zabrania produkcji wyrobów zawierających azbest, a wyroby które, azbest zawierają podlegają szczególnemu nadzorowi w zakresie ich bezpiecznego użytkowania, transportowania, składowania i usuwania. Uregulowania w tym zakresie zawiera ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

 Materiały budowlane

Zasady BHP przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest

Rozporządzenie w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów nakłada na pracodawców obowiązki wobec pracowników zatrudnionych przy takich pracach.