Leksykon
45haseł
 Materiały budowlane

Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

Ocena i weryfikacja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego jest przeprowadzana przed wystawieniem deklaracji właściwości użytkowych (lub krajowej deklaracji właściwości użytkowych), przy zastosowaniu specyfikacji technicznej odpowiedniej dla tego wyrobu.
 

 Materiały budowlane

Typ wyrobu budowlanego - definicja

Każdy wyrób budowlany powinien być określony i przypisany do typu wyrobu oraz opisany niepowtarzalnym kodem identyfikacyjnym typu wyrobu. Definicja typu wyrobu budowlanego odnosi się również do zestawu wyrobów budowlanych.

 Materiały budowlane

CPR - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. (CPR - Construction Products Regulation) określa warunki wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku wyrobów budowlanych, poprzez ustanowienie zharmonizowanych zasad wyrażania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk oraz zharmonizowanych zasad stosowania oznakowania CE na tych wyrobach.

Tagi:CPR dyrektywa
 Materiały budowlane

Ocena zgodności wyrobu budowlanego

Oceny zgodności wyrobu budowlanego (w tzw. systemie krajowym), dokonywał producent, zgodnie z przepisami, które obowiązywały do 31.12.2016, stosując system oceny zgodności wskazany we właściwej specyfikacji technicznej wyrobu.

 Materiały budowlane

Zharmonizowane specyfikacje techniczne

Zgodnie z rozporządzeniem CPR Nr 305/2011 zharmonizowane specyfikacje techniczne oznaczają normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny.

Tagi:CPR