Leksykon
39haseł
 Materiały budowlane

Pojemność cieplna - definicja

Pojemność cieplna C określa ile ciepła może pobrać z otoczenia oraz akumulować (gromadzić i przechowywać) dany materiał.

 Materiały budowlane

Wytrzymałość obliczeniowa

Wytrzymałość obliczeniową uzyskana w wyniku podzielenia wytrzymałości charakterystycznej przez częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla materiału - ϒM.
 

 Materiały budowlane

Wytrzymałość charakterystyczna

Charakterystyczna wartość wytrzymałości uzyskanej w badaniach jednakowych elementów wykonanych z badanego materiału, poddanych jednakowemu obciążaniu w sposób wywołujący badany stan naprężeń – ściskanie, rozciąganie, ścinanie. Jest wartością odpowiadającą założonemu prawdopodobieństwu nieprzekroczenia w teoretycznie nieograniczonej liczbie prób.

 Materiały budowlane

Wytrzymałość średnia

Średnia wartość wytrzymałości uzyskanej w badaniach jednakowych elementów wykonanych z badanego materiału, poddanych jednakowemu obciążaniu w sposób wywołujący badany stan naprężeń – ściskanie, rozciąganie, ścinanie.

 Materiały budowlane

Gęstość brutto i netto elementów murowych

Gęstość brutto elementu murowego to stosunek jego masy do objętości brutto [kg/m3]. Producent powinien deklarować minimalną i maksymalną wartość gęstości brutto w stanie suchym, a jeżeli jest to istotne ze względu na zastosowanie również gęstość netto w stanie suchym.

 Materiały budowlane

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ (określany również jako: współczynnik dyfuzji pary wodnej, przepuszczalność pary wodnej, przenikanie pary wodnej) jest bezwymiarowym wskaźnikiem określającym, ile razy większy jest opór dyfuzji warstwy materiału od oporu warstwy powietrza o tej samej grubości i w tych samych warunkach.

 Materiały budowlane

Współczynnik wyrównywania temperatury

Współczynnik wyrównywania temperatury a jest to współczynnik przewodzenia ciepła danego materiału podzielony przez jego ciepło właściwe i gęstość.
 

 Materiały budowlane

Szczelność materiałów budowlanych

Szczelność określa zawartość materiału bez porów i wolnych przestrzeni w jednostce objętości danego materiału [%]. Materiały budowlane w zależności od budowy mogą mieć szczelność od 100% (szkło, metale) do niewiele ponad 0% (materiały izolacji cieplnej).

 Materiały budowlane

Elementy murowe – definicje i rodzaje

Element murowy to ukształtowany element przeznaczony do wykonywania muru. Termin element murowy w normach i przepisach budowlanych zastąpił wcześniej używane terminy, takie jak np.: cegła, pustak, bloczek, kształtka itp., które są obecnie stosowane jako nazwy handlowe.

 Materiały budowlane

Reakcja na ogień i klasy reakcji na ogień

Reakcja na ogień materiału/wyrobu budowlanego jest to jego zachowanie się pod wpływem ognia w określonych warunkach: w postaci wydzielonego ciepła, dymu, obszaru spalania jak też płonących kropel. Reakcje na ogień poszczególnych materałów są podawane poprzez ich przyporządkowanie do klas reakcji na ogień, które opisują również możliwy udział danego materiału w rozwoju pożaru.