Leksykon
2hasła
 Materiały budowlane

Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana jest w budownictwie ogólnym i przemysłowym. Właściwości swoje zawdzięcza składowi chemicznemu, strukturze wewnętrznej, sposobowi przetwarzania.

 Materiały budowlane

Stal budowlana

Stal jest to stop żelaza z węglem oraz innymi dodatkami stopowymi, otrzymywany w procesach stalowniczych w stanie ciekłym, przeznaczony na półwyroby i wyroby przerabiane plastycznie. Zawartość węgla w stali nie przekracza na ogół 2% i jest ogólnie przyjętą wartością odróżniającą stal od żeliwa. Oprócz żelaza i węgla stal zawiera metale takie jak: chrom, nikiel, mangan, miedź, molibden, tytan i wolfram oraz pierwiastki takie jak azot, tlen i siarka oraz wtrącenia niemetaliczne (zanieczyszczenia), głównie tlenki siarki i fosforu.