Leksykon
15haseł
 Normy i przepisy budowlane

PN-EN 12354-3 Akustyka budowlana - Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów - Część 3: Izolacyjność od dźwięków powietrznych przenikających z zewnątrz

W normie opisano model obliczeniowy pozwalający na określenie izolacyjności akustycznej lub różnicy poziomów ciśnienia akustycznego ściany zewnętrznej lub innej powierzchni zewnętrznej budynku.

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN 12354-4 Akustyka budowlana - Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów - Część 4: Przenikanie hałasu z budynku do środowiska

W normie opisano model obliczania poziomu mocy akustycznej wypromieniowanej przez przegrody zewnętrzne budynku, będącej wynikiem występowania dźwięków powietrznych wewnątrz budynku,

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN 12354-6 Akustyka budowlana - Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów - Część 6: Pochłanianie dźwięku w pomieszczeniach

W normie opisano model obliczeniowy służący do określenia całkowitego równoważnego pola powierzchni dźwiękochłonnej (chłonności akustycznej) lub czasu pogłosu zamkniętych przestrzeni w budynkach.

 Normy i przepisy budowlane

PN-B-02151-5 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 5: Wymagania dotyczące budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym oraz zasady klasyfikacji.

Norma PN-B-02151-5 została opracowana w celu umożliwienia oceny jakości akustycznej budynków mieszkalnych i ustalenia ich klasy akustycznej. Zgodnie z przyjętymi w normie zasadami na jakość akustyczną budynku składa się kilka czynników, które obejmują hałas przenikający z zewnątrz, hałas od wyposażenia technicznego budynku, hałas bytowy powietrzny i uderzeniowy, a także hałas pogłosowy, występujący w obszarze komunikacji ogólnej budynków wielorodzinnych.