Leksykon
15haseł
 Materiały budowlane

Właściwości odkształceniowe muru. Moduł ścinania

Moduł ścinania (moduł odkształcenia postaciowego) G, pokazuje jakich odkształceń postaciowych  (kąt odkształcenia postaciowego  ϴ) dozna konstrukcja pod wpływem naprężenia stycznego o wartości τ.

 Materiały budowlane

Właściwości odkształceniowe muru. Rozszerzalność pod wpływem wilgoci lub skurcz

Wartościami charakteryzującymi odkształcenia elementów murowych pod wpływem zmian wilgotnościowych jest rozszerzalność pod wpływem wzrostu wilgoci oraz skurcz pod wpływem wysychania.

 Materiały budowlane

Właściwości odkształceniowe muru

Właściwości odkształceniowe muru zdefiniowane w normie EN 1996-1-1 (Eurokod 6) można wykorzystywać do projektowania konstrukcji murowych.

 Materiały budowlane

Mur- definicja i rodzaje muru

Mur jest materiałem konstrukcyjnym utworzonym z elementów murowych, ułożonych w określony sposób i trwale połączonych ze sobą odpowiednio dobraną zaprawą murarską, w której może być ułożone zbrojenie. Można z niego wykonywać zarówno elementy konstrukcyjne obiektów takie jak ściany, słupy, fundamenty jak i elementy niekonstrukcyjne.

 Materiały budowlane

Właściwości odkształceniowe muru. Pełzanie

Pełzanie jest to powolny przyrost odkształceń materiału / elementu konstrukcji na skutek stałego w czasie naprężenia. Przyczyną jest działanie stałych, długotrwałych obciążeń, mniejszych od granicy sprężystości muru.
Pełzanie jest zależne od rodzaju elementów murowych i zaprawy, wilgotności środowiska oraz wymiarów elementu. Pełzanie zachodzi w warunkach swobodnych odkształceń elementu przy długotrwałym działaniu obciążenia.