Leksykon
6haseł
 Normy i przepisy budowlane

PN-EN 1015-4 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy

W normie podano metodę określania konsystencji świeżo wymieszanych zapraw murarskich (świeżej zaprawy), zawierających spoiwa mineralne oraz kruszywa zwykłe i lekkie.
Konsystencja jest określana jako wartość pionowej penetracji (zanurzenia) wgłębnika (w mm), podczas jego swobodnego opuszczania w próbkę świeżej zaprawy.

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN 1745 Mury i wyroby murowe - Metody określania właściwości cieplnych

W normie podano procedury określania obliczeniowych wartości cieplnych (oporu cieplnego i/lub współczynnika przewodzenia ciepła) murów i wyrobów murowych. PN-EN 1745:2012E (EN 1745:2012) zastąpiła PN-EN 1745:2004 (EN 1745:2002). Okres koegzystencji upłynął w październiku 2012. Zmieniona w znaczący sposób norma, nie została jeszcze przetłumaczona na język polski.

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN 772-21:2011 Określanie absorpcji wody ceramicznych i silikatowych elementów murowych przez absorpcję zimnej wody

W normie podano metodę wyznaczania absorpcji wody elementów murowych ceramicznych i silikatowych przez zanurzenie ich w zimnej wodzie.

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN 772-7:2000 Określenie absorpcji wody przez elementy murowe ceramiczne stosowane w warstwach odpornych na wilgoć, za pomocą gotowania w wodzie

W normie PN-EN 772-7 podana jest metoda określania absorpcji wody, przez elementy murowe ceramiczne stosowane w warstwach odpornych na wilgoć, za pomocą gotowania próbek w wodzie przez określony czas.

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN 772-11:2011 Określenie absorpcji wody elementów murowych z betonu kruszywowego, autoklawizowanego betonu komórkowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej podciąganiem kapilarnym oraz początkowej absorpcji wody elementów murowych

W normie podana jest metoda określenia współczynnika absorpcji wody spowodowanego podciąganiem kapilarnym elementów murowych z betonu kruszywowego, autoklawizowanego betonu komórkowego, kamienia naturalnego i kamienia sztucznego oraz początkowej absorpcji wody elementów murowych ceramicznych.

 

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN 1052-1:2000 (EN 1052-1:1998) Metody badań murów Część 1: Określenie wytrzymałości na ściskanie

Norma podaje metodę określania wytrzymałości na ściskanie murów obciążonych równomiernie w kierunku prostopadłym do płaszczyzny spoin wspornych.