Leksykon
4hasła
 Materiały budowlane

ETICS - Złożone systemy izolacji cieplnej

Terminem ETICS (ang. Esternal Thermal Insulation Composite System) określane są złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi, stosowane zarówno do docieplania ścian istniejących jak i ocieplenia ścian nowo wznoszonych budynków. Systemy ETICS przewidziane są do stosowania na zewnętrznych ścianach budynków, od strony zewnętrznej.

 Materiały budowlane

Styropian EPS

Styropian (ang. ExpandedPolyStyrene, skrót EPS) - polistyren ekspandowany jest tworzywem sztucznym otrzymywanym poprzez spienienie (podgrzanie parą wodną) granulek polistyrenu. Pod wpływem temperatury granulki powiększają swoją objętość, w jego porach gromadzi się powietrze, które stanowi około 98% objętości materiału. Na ostateczną gęstość materiału ma wpływ ciśnienie pary oraz czas spieniania. Występuje w postaci płyt, kształtek i granulatów. 

 Materiały budowlane

Polistyren ekstrudowany (XPS)

Polistyren ekstrudowany (ang. eXtrudedPolyStyrenefoam - ekstrudowana pianka polistyrenowa, skrót XPS) jest materiałem o jednorodnej strukturze z gładką powierzchnią.

 Materiały budowlane

Wełna mineralna

Wełna mineralna (ang. MineralWool, skrót MW) skalna lub szklana jest naturalnym materiałem izolacyjnym o strukturze włóknistej. Wełna mineralna skalna, produkowana jest głównie z bazaltu, wełna mineralna szklana z piasku kwarcowego i stłuczki szklanej.