Sortuj: Znaleziono haseł: 18
 • Norma zharmonizowana PN-EN 771 Wymagania dotyczące elementów murowych składa się z sześciu części:

  -  PN-EN 771-1 Elementy murowe ceramiczne
  -  PN-EN 771-2 Elementy murowe silikatowe
  -  PN-EN 771-3 Elementy murowe  z betonu kruszywowego
     (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)
  -  PN-EN 771-4 Elementy murowe  z autoklawizowanego betonu komórkowego
  -  PN-EN 771-5 Elementy murowe  z kamienia sztucznego
  -  PN-EN 771-6 Elementy murowe  z kamienia naturalnego

 • PN-EN 771-1:2015-10 wprowadza normę EN 771-1:2011+A1:2015, która jest dostępna jako europejska norma zharmonizowana od 10.06.2016 i zastępuje EN 771-1:2011. Koniec okresu przejściowego: 10.06.2017.

  W normie określono zasadnicze charakterystyki, właściwości użytkowe i związane z nimi wymagania dotyczące właściwości użytkowych elementów murowych ceramicznych, przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach murowych w budownictwie ogólnym, lądowym i wodnym:

  - zabezpieczonych przed penetracją wody (np. w murach tynkowanych);

  - niezabezpieczonych (odpornych na działanie deszczu, zamrażania /
    rozmrażania, kontaktu z gruntem i wodą gruntową bez stosowania
    jakichkolwiek dodatkowych zabezpieczeń);

  - przenoszących obciążenia i nie przenoszących obciążeń, a także
    elementów murowych stosowanych do wykonywania wewnętrznych
    okładzin i ścian działowych.

 • W PN-EN 771-2 określono właściwości oraz wymagania dotyczące właściwości użytkowych elementów murowych silikatowych, przeznaczonych głównie do wykonywania ścian wewnętrznych, ścian zewnętrznych, ścian piwnic, fundamentów i zewnętrznych kominów murowanych. Norma jest przeznaczona do stosowania w odniesieniu do wszystkich elementów murowych silikatowych, łącznie z elementami o całkowicie nieprostokątnym i nierównoległościennym kształcie, kształtowanych specjalnie oraz elementów uzupełniających.

 • W PN-EN 771-3 określono charakterystyki i właściwości użytkowe elementów murowych z betonu kruszywowego (betonu) produkowanych z kruszyw zwykłych i/lub lekkich, przeznaczonych do murów tynkowanych lub nietynkowanych, przenoszących obciążenia i nieprzenoszących obciążeń w budownictwie i inżynierii lądowej. Elementy murowe z betonu kruszywowego są odpowiednie dla wszystkich rodzajów ścian, w tym ścian jednowarstwowych, zewnętrznych warstw kominów, ścian szczelinowych, działowych, oporowych i ścian piwnic. Mogą stanowić ochronę ogniową, izolację cieplną, izolację dźwiękową oraz służyć pochłanianiu dźwięku.

 • PN-EN 771-4:2015-10 wprowadza normę EN 771-4:2011+A1:2015, która jest dostępna jako europejska norma zharmonizowana od 10.06.2016 i zastępuje EN 771-4:2011. Koniec okresu przejściowego: 10.06.2017.

  W normie określono zasadnicze charakterystyki, właściwości użytkowe i związane z nimi wymagania dotyczące elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) dla których głównym zamierzonym przeznaczeniem są różnego rodzaju zastosowania w elementach konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych we wszystkich rodzajach budynków.

 • PN-EN 771-5:2015-10 wprowadza normę EN 771-5:2011+A1:2015, która jest dostępna jako europejska norma zharmonizowana od 10.06.2016 i zastępuje EN 771-5:2011. Koniec okresu przejściowego: 10.06.2017.

  W PN-EN 771-5 określono właściwości oraz wymagania dotyczące właściwości użytkowych elementów murowych z kamienia sztucznego, których głównym zamierzonym zastosowaniem są mury tynkowane lub nietynkowane, konstrukcyjne i niekonstrukcyjne wykonywane w budownictwie i inżynierii lądowej. Elementy są przeznaczone do wszystkich rodzajów ścian, w tym ścian jednowarstwowych, ścian szczelinowych, działowych, oporowych i zewnętrznych warstw kominów. Mogą stanowić ochronę ogniową, izolację cieplną, izolację dźwiękową oraz służyć pochłanianiu dźwięku.

 • PN-EN 771-6:2015-10 wprowadza normę EN 771-6:2011+A1:2015, która jest dostępna jako europejska norma zharmonizowana od 8.04.2016 i zastępuje EN 771-6:2011. Koniec okresu przejściowego: 8.04.2017.

  W normie określono zasadnicze charakterystyki, właściwości użytkowe i związane z nimi wymagania dotyczące właściwości użytkowych elementów murowych wytwarzanych z kamienia naturalnego, których szerokość wynosi 80 mm lub więcej, przeznaczonych do stosowania w konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych ścianach murowanych w budownictwie ogólnym oraz inżynierii lądowej i wodnej.

 • Element murowy to ukształtowany element przeznaczony do wykonywania muru.

  Termin element murowy zastąpił wcześniej używane terminy, takie jak np.: cegła, pustak, bloczek, kształtka itp., które są obecnie stosowane jako nazwy handlowe.

 • Mur jest materiałem konstrukcyjnym utworzonym z elementów murowych, ułożonych w określony sposób i trwale połączonych ze sobą odpowiednio dobraną zaprawą murarską, w której może być ułożone zbrojenie. Można z niego wykonywać zarówno elementy konstrukcyjne obiektów takie jak ściany, słupy, fundamenty jak i elementy niekonstrukcyjne.

 • Beton komórkowy jest to porowaty materiał budowlany wytwarzany z mieszaniny spoiwa hydraulicznego, najczęściej cementu i/lub wapna, czasami również gipsu oraz wypełnienia (kruszywa) w postaci drobno zmielonego piasku kwarcowego (lub innego materiału na bazie krzemionki) lub/i popiołów lotnych, z dodatkiem środka porotwórczego i wody. Ta mieszanina (masa zarobowa) dojrzewa w odpowiednich warunkach hydrotermalnych. W procesie produkcyjnym mogą być również dodawane inne materiały i dodatki, a także wkładane zbrojenie.

  Beton komórkowy nazywany był wcześniej gazobetonem.

Logowanie
Normy i przepisy budowlane
Nasi autorzy