Leksykon
2hasła
 Budynek i jego otoczenie

Okładzina – rodzaje okładzin ściennych

Okładzina jest to rozwiązanie konstrukcyjno - materiałowe stosowane do pokrywania zewnętrznych (okładzina zewnętrzna) lub wewnętrznych (okładzina wewnętrzna) powierzchni ścian. Głównym jej zadaniem jest zabezpieczanie elementów budynku przed wpływem czynników atmosferycznych, pełni również rolę dekoracyjną. 

 Budynek i jego otoczenie

Tynki – definicja i rodzaje tynków

Tynki są to powłoki ze stwardniałej masy tynkarskiej przygotowanej na budowie lub fabrycznie. Pełnią funkcje dekoracyjne, ochronne, a także specjalne. Nadają powierzchniom ścian, stropów i innych elementów budowlanych ostateczny wygląd i kształt.