Leksykon
9haseł
 Budynek i jego otoczenie

Dach płaski – definicja i rodzaje

W przepisach brak jest jednoznacznej definicji dachu płaskiego. W normie PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne i badania przy odbiorze określono dach płaski jako dach o kącie nachylenia połaci do 12 stopni.

 Budynek i jego otoczenie

Pochylenie połaci dachowej

Pochylenie połaci dachowej jest to kąt zawarty między połacią a płaszczyzną poziomą, określony w stopniach, spadkiem w procentach lub tangensem tego kąta.

 Budynek i jego otoczenie

Strop – definicja i rodzaje stropów

Strop jest to pozioma płaska przegroda konstrukcyjna dzieląca budynek na kondygnacje. Zadaniem stropu jest przenoszenie ciężaru własnego oraz obciążeń z kondygnacji na pionowe elementy- ściany, słupy.

 Budynek i jego otoczenie

Rodzaje pokryć dachowych

Pokrycie dachowe jest zewnętrzną wodoszczelną częścią dachu, zabezpieczającą budynek przed wpływami atmosferycznymi. Wybór pokrycia dachowego zależy przede wszystkim od: pochylenia połaci dachowej, nośności konstrukcji dachu, kształtu dachu, projektowanej trwałości pokrycia, estetyki itp. 

 Budynek i jego otoczenie

Stropodach – definicja i rodzaje stropodachów

Stropodach jest to strop nad ostatnią kondygnacją budynku, która pełni dodatkowo funkcję dachu. Wykonuje się go w budynkach o dachach płaskich. Stropodach ma za zadanie chronić budynek przed opadami atmosferycznymi i zabezpieczać go przed utratą ciepła w zimie i nadmiernym przegrzaniem w lecie.

 Budynek i jego otoczenie

Kształty dachów spadzistych

Głównym zadaniem dachu jest ochrona budynku przed działaniem czynników zewnętrznych. Kształt dachu zależy od formy budynku, rodzaju pokrycia dachowego, położenia geograficznego, przewidywanego sposobu użytkowania, a także mody, trendów architektonicznych oraz tradycji regionalnych.

 

 Budynek i jego otoczenie

Dach - definicja

Dach jest elementem zamykającym budynek, chroni go przed opadami atmosferycznymi, słońcem, wiatrem i temperaturą.  Składa się z konstrukcji nośnej, pokrycia i warstwy izolacji cieplnej.  Kształtują go połacie dachowe, które najczęściej są płaszczyznami, ale również mogą być powierzchniami kulistymi, walcowymi, stożkowymi. Dach wyposażony jest dodatkowo w instalację odgromową oraz urządzenia odpływu wody opadowej: rynny, rury spustowe itp.

 Budynek i jego otoczenie

Świetlik – definicja i rodzaje świetlików

Świetlik jest to przeszklona konstrukcja części dachu (np. hal lub klatek schodowych) mająca za zadanie przede wszystkim doświetlanie pomieszczeń. Dodatkowo może on pełnić funkcję okien oddymiających (otwiera się na sygnał czujnika pożaru) lub przewietrzających pomieszczenia.

 Budynek i jego otoczenie

Elementy pokrycia dachu - definicje

Każdy dach kształtują połacie dachowe, płaskie lub krzywoliniowe nachylone do poziomu. Połacie dachowe są ograniczone krawędziami. Uzupełnieniem dachu są urządzenia odpływu wody opadowej (rynny i rury spustowe).