Leksykon
24hasła
 Budowlane ABC

BHP podczas robót betoniarskich

Wymagania bhp, jakie powinny być spełnione podczas wykonywania robót betoniarskich określone zostały Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

 Budowlane ABC

BHP podczas robót montażowych

Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być wykonywane, na podstawie projektu montażu oraz planu bioz, przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych.

 Budowlane ABC

BHP podczas robót dekarskich i izolacyjnych

Wymagania bhp, jakie powinny być spełnione podczas wykonywania robót dekarskich i izolacyjnych określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

 Budowlane ABC

BHP podczas robót murarskich i tynkarskich

Wymagania odnośnie bhp podczas wykonywania robót murarskich i tynkarskich określone zostały Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.