Leksykon
24hasła
 Budowlane ABC

Ręczne prace transportowe – zasady bhp i normy obciążenia

Normy dźwigania i przenoszenia ładunków przez pracowników. Prawo określa dopuszczalne maksymalne masy przemieszczanych przedmiotów, ładunków lub materiałów, dopuszczalne wartości sił niezbędnej do ich przemieszczania oraz dopuszczalne wartości wydatku energetycznego na wykonanie pracy związanej z wysiłkiem fizycznym, w tym z podnoszeniem i przenoszeniem przedmiotów, przez pracowników.

 Budowlane ABC

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na budowie - przepisy bhp

Inwestor jest zobowiązany do zorganizowania procesu budowy z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zawartych w przepisach prawnych. Obowiązek ten nakłada Ustawa Prawo budowlane (art. 18).

 Budowlane ABC

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) jest podstawowym dokumentem dotyczącym bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, jaki powinien być sporządzony przed rozpoczęciem robót budowlanych.

 Budowlane ABC

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (informacja BIOZ) stanowi integralną część projektu budowlanego i jest sporządzana przez projektanta obiektu budowlanego z uwzględnieniem specyfiki zarówno samego obiektu jak i warunków jego wykonania.

 Budowlane ABC

Wymagania bhp dotyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie

Wymagania bhp, jakie powinny spełniać miejsca pracy, usytuowane w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

 Budowlane ABC

Strefy niebezpieczne na terenie budowy – wymagania bhp

Strefa niebezpieczna to miejsce na terenie budowy, w którym występują zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi. Z uwagi na przepisy bhp istnieje obowiązek właściwego zabezpieczenia takiej strefy.

 Budowlane ABC

Ogrodzenie terenu budowy – wymagania bhp

Wymagania odnośnie bhp, jakie powinny być spełnione podczas wykonywania ogrodzenia terenu budowy zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

 Budowlane ABC

BHP podczas robót spawalniczych

Wymagania bhp, jakie powinny być spełnione podczas wykonywania robót spawalniczych określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

 Budowlane ABC

BHP podczas robót budowlanych wykonywanych z użyciem materiałów wybuchowych

Wykonywanie robót budowlanych z użyciem materiałów wybuchowych wymaga przestrzegania przepisów bhp zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

 Budowlane ABC

Drogi, wejścia i przejścia dla pieszych na terenie budowy – wymagania bhp

Wymagania bhp, jakie powinny spełniać drogi, wejścia i przejścia dla pieszych na terenie budowy określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.