Leksykon
6haseł
 Budynek i jego otoczenie

Loggia - definicja

Loggia jest to pomieszczenie otwarte na zewnątrz, przekryte stropem. Utworzone przez cofnięcie części ściany zewnętrznej w głąb obrysu rzutu poziomego. Służy głównie jako miejsce dla wypoczynku i widokowe.

 Budynek i jego otoczenie

Balustrady - wymagania techniczne

Balustrady są niezbędnym elementem konstrukcyjnym zapewniającym bezpieczeństwo użytkownikom obiektów budowlanych, montowanym na krawędziach schodów, tarasów, balkonów, pochylni, mostów, wiaduktów itp. Balustrady, ze względu na ich umiejscowienie, wpływają w istotny sposób na estetykę obiektów. 

 Budynek i jego otoczenie

Poręcze - wymagania techniczne

Poręcze są liniowymi elementami górnej części balustrad, ale także elementami mocowanymi do ścian ograniczających schody lub pochylnie oraz w innych miejscach gdzie jest to uzasadnione funkcjonalnie. Podstawową funkcją poręczy jest ułatwienie poruszania się a także ochrona przed upadkiem z wysokości. Poręcze, zwłaszcza mocowane do ścian, balustrad lub innych elementów konstrukcyjnych, nazywane są również pochwytami.

 Budynek i jego otoczenie

Balkon - definicja i wymagania techniczne

Balkon jest nadwieszonym, otwartym elementem architektonicznym budynku. Stanowi konstrukcję, która jest wysunięta poza lico ściany zewnętrznej budynku. Pełni rolę użytkową oraz dekoracyjną.

 Budynek i jego otoczenie

Schody i pochylnie - warunki techniczne

W celu zapewnienia dostępu do pomieszczeń położonych na różnych poziomach należy stosować schody stałe, a w zależności od przeznaczenia budynku – również pochylnie odpowiadające warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zainstalowanie w budynku schodów lub pochylni ruchomych nie zwalnia z obowiązku zastosowania schodów lub pochylni stałych.

 Budynek i jego otoczenie

Rodzaje schodów

Schody są niezbędnym elementem konstrukcyjnym budynku o kilku kondygnacjach. Umożliwiają poprzez stopnie, dostosowane do długości kroku człowieka, komunikację między poziomami. Mogą być wykonane z różnych materiałów (drewna, żelbetu, stali), w różnych technologiach w zależności od konstrukcji budynku oraz miejsca dostępnego na ich wykonanie.