Leksykon

Strumień cieplny - definicja

Strumień cieplny jest to ciepło (ilość ciepła) przepływające z lub do układu termodynamicznego w jednostce czasu, Φ = dQ / dt.

Jednostką strumienia cieplnego jest wat [W].

Wzór na gęstość strumienia cieplnego q

 

Gęstość strumienia cieplnego q jest to strumień cieplny Φ podzielony przez pole powierzchni A przez którą następuje przepływ strumienia ciepła:

q = dΦ / dA [W/m2]

 

Wzór na liniową gęstość strumienia cieplnego ql

 

Liniowa gęstość strumienia cieplnego ql jest to strumień cieplny Φ podzielony przez długość odcinka l wzdłuż którego następuje przepływ strumienia ciepła:

ql = dΦ / dl [W/m]


 

Normy i przepisy budowlane