Leksykon

Stropodach

Stropodach jest to strop nad ostatnią kondygnacją budynku, która pełni dodatkowo funkcję dachu. Wykonuje się go w budynkach o dachach płaskich. Stropodach ma za zadanie chronić budynek przed opadami atmosferycznymi i zabezpieczać go przed utratą ciepła w zimie i nadmiernym przegrzaniem w lecie. Składa się z wielu warstw, z których każda spełnia odmienne funkcje. 

Zasadniczy układ warstw w stropodachu zależy od:
 

  • sposobu jego użytkowania,
  • wymaganiań,
  • rodzaju konstrukcji,
  • warunków zewnętrznych.

 

 

Najogólniej stropodachy można podzielić na:

 

stropodachy nieocieplone

wykonuje się nad obiektami nieocieplonymi np. magazynami. Składa się z konstrukcji nośnej oraz pokrycia zabezpieczającego przed wpływami atmosferycznymi;

 

stropodachy ocieplone

wykonuje się nad budynkami, w których konieczne jest utrzymanie stałej temperatury powietrza. Składa się z konstrukcji nośnej, izolacji cipłochronnej i przeciwwilgociowej oraz pokrycia. Można je wykonać w sposób tradycyjny lub odwrócony.

 

 

Stropodachy ocieplone można podzielić również ze względu na:

 

  • sposób użytkowania:
     

- stropodachy nieużytkowe;

- stropodachy użytkowe;

- stropodachy zielone (forma użytkowania stropodachu).

 

  • rozwiązania poszczególnych warstw:
     

stropodachy pełne

- wszystkie warstwy przylegają do siebie;

 

stropodachy odpowietrzane

- pod warstwą pokrycia wykonuje się dodatkowo sieć kanalików, które są odpowiedzialne za odprowadzanie nadmiaru pary wodnej;

 

stropodachy wentylowane

- składają się z warstwy nośnej, paroizolacji, izolacji termicznej, przestrzeni wentylowanej i pokrycia dachowego.