Leksykon

Strop

Strop jest to pozioma płaska przegroda konstrukcyjna dzieląca budynek na kondygnacje. Zadaniem stropu jest przenoszenie ciężaru własnego oraz obciążeń z kondygnacji na pionowe elementy- ściany, słupy.

Strop może usztywniać budynek w kierunku poziomym i w ten sposób zwiększać jego sztywność przestrzenną. Najlepsze usztywnienie poziome zapewniają stropy żelbetowe monolityczne, w najmniejszym stopniu drewniane. Strop musi spełniać wymagania dotyczące wytrzymałości, sztywności, odporności ogniowej, izolacyjności akustycznej, trwałości itp. 

 

Stropy ze wzg na rodzaj materiału zastosowanego na konstrukcję nośną:

 • drewniane,
 • ceramiczne
 • stalowe,
 • stalowo - betonowe,
 • stalowo - ceramiczne,
 • ceramiczno - żelbetowe,
 • żelbetowe,
 • z betonu sprężonego.

 

Rodzaje stropów ze wzg na ich konstrukcję:

 • płytowe,
 • płytowo - żebrowe,
 • belkowe,
 • gęstożebrowe,
 • rusztowe,
 • kasetonowe,
 • grzybkowe.

 

Stropy ze wzg na położenie w budynku:

 • nad piwnicą,
 • nad poddaszem lub stropodachem,
 • międzykondygnacyjne.

 

Podział stropów ze wzg na sposób wykonania:

 • monolityczne,
 • prefabrykowane,
 • monolityczno- prefabrykowane.

 

Rodzaj stropów ze wzg na odporność ogniową:

 • palne,
 • niepalne.