Leksykon

Specyfikacja betonu - definicja

Specyfikacja betonu (mieszanki betonowej i betonu stwardniałego) jest to końcowe zestawienie udokumentowanych wymagań technicznych dotyczących właściwości użytkowych lub składu betonu, ustalone przez specyfikującego (osobę lub jednostkę) i podane producentowi.


PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność


 

Normy i przepisy budowlane