Leksykon

Specjalna dokumentacja techniczna

Specjalna dokumentacja techniczna jest to dokumentacja wykazująca, że metody badawcze, stosowane w ramach mającego zastosowanie systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, zostały zastąpione innymi metodami, dającymi rezultaty równoważne z rezultatami osiąganymi z użyciem metod badawczych określonych w stosownej normie zharmonizowanej.

 


rozporządzenie Nr 305/2011 – art. 2.15


 

Normy i przepisy budowlane