Leksykon

Silikat

Silikatami nazywa się elementy murowe wapienno-piaskowe. Silikaty produkuje się z mieszaniny wapna i naturalnych surowców krzemionkowych (piasku, mielonego lub niemielonego żwiru lub kamienia, lub ich mieszanki) zagęszczonych i związanych trwale przez działanie pary wodnej pod wysokim ciśnieniem w autoklawach.

 

Silikaty można produkować z przewagą innych materiałów krzemionkowych, pod warunkiem że materiały te nie wpływają niekorzystnie na właściwości wyrobu. Obecność takich materiałów producent musi zadeklarować.

 

 

 


 

Normy i przepisy budowlane